:: คำสั่ง ประกาศ สั่งการ ::

 

  "ขออนุญาตเดินรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564"

 
 
 
กองบังคับการตำรวจทางหลวง 2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร.1193,0-2354-6000 fax:0-2354-6004