:: คำสั่ง ประกาศ สั่งการ ::

 

  ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักและบ้านพักเรือนแถวประทวน พร้อมรื่อถอน ที่ 2/2561

 ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักและบ้านพักเรือนแถวประทวน พร้อมรื่อถอน ที่ 2/2561

 
 
กองบังคับการตำรวจทางหลวง 2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร.1193,0-2354-6000 fax:0-2354-6004