:: คำสั่ง ประกาศ สั่งการ ::

 

  ยกเลิกการขายทอดตลาด

javascript:void(https://drive.google.com/open?id=1pQUtyiBj7E7Ald4zzQAOHkvUVWsmW6nI

 
 
กองบังคับการตำรวจทางหลวง 2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร.1193,0-2354-6000 fax:0-2354-6004