:: คำสั่ง ประกาศ สั่งการ ::

 

  ประกาศกรมทางหลวงเรื่องขายทอดตลาดอาคารบ้าพักและบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนพร้อมรื้อถอน

drive.google.com/open 

 
 
กองบังคับการตำรวจทางหลวง 2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร.1193,0-2354-6000 fax:0-2354-6004