:: คำสั่ง ประกาศ สั่งการ ::

 

  EASY PASS กับบัตร M-PASS ใช้ร่วมกันได้เริ่มตั้งแต่ 31 ตค.

 ฝากประชาสัมพันธ์ จากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 
บัตร EASY PASS กับบัตร M-PASS ใช้ร่วมกันได้เริ่มตั้งแต่ 31 ตค. เที่ยงคืนเป็นต้นไป
 
 
กองบังคับการตำรวจทางหลวง 2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร.1193,0-2354-6000 fax:0-2354-6004