รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. ณรงค์ เทศวิบูลย์
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2510-7176, 08 6777 9499
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. วันชนะ ทิพย์อาสน์
     ตำแหน่ง รอง ผู้กำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2510-7176, 08 1970 4258
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. จิรวุฒิ ขวัญคุ้ม
     ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2364-8443,086 584 4384, 084 5297766
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. รัชภูมิ กุสุมาลย์
     ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2508-2603, 08 4555 8899
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ปณต คำนึงการ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2346-8443, 08 1732 8219
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ชยธร ถวิลเพชรสกุล
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2508-2603, 08 1486 5265
     อีเมล์