รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. จิรประภาพ สุทธปรีดา
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-7421-1224, 08 6644 5252
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. อภิชาติ จินาเพ็ญ
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-7421-1221, 08 1454 5105
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. คมเทพ เปาอินทร์
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-7421-122, 08 1734 0436
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์ พลเดช
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเพชรเกษม ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-76411350, 089-7359731
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. มานะ พึ่งมี
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-7550-1033, 081-6374566
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ธีร์วศิษฐ์ เต้งสุวรรณ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-7421-1222, 06 1939 9962
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ศุภกร ตังคะประเสริฐ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-7546-6918, 090-9820586
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. นาวิน คงสว่าง
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-8099, 091885111
     อีเมล์