รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. จตุพล เร่งถนอมทรัพย์
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3221, 0-4531-7199, 062-4193555
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ตระกูล สิริยะเสถียร
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3221, 08 9665 5669
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ชัยนันท์ ศังขานนท์
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3221, 09 2789 9385
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. วิษณุ คำโนนม่วง
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4431-3777, 089 141 1712
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. เดชาพัชร แก้วแหวน
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1992, 08 8897 9599
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. นพพร ลือบางใหญ่
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนปัทมานนท์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4414-3125, 084 665 2584
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ศิลา ขำเพชร
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3220, 08-1969-8337
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ปิยะวัฒน์ ทองอุทัย
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 4554 7648, 086 616 2990
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. .วิศิษฏ์ มินเสน
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 4405 6040, 08 1233 3303
     อีเมล์