รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. สมรภูมิ ไทยเขียว
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 5421 8671, 061-772-8989
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. สุรศักดิ์ สิทธิใหญ่
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 5421 8671, 08 1943 7722
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ศตวรรษ บุญมี
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
     หมายเลขโทรศัพท์ 08 8267 8919
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ประพฤทธิ์ เพรชพลอย
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถนีตำรวจทางหลวง 1กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-5551-2326, 08 4160 3664
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. สันติ สุทธิชัย
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-5481-1619, 0-5481-1612,083 197 9798
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. วินัย ธนะโชติ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนตาก-พิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-5598-7575, 081 403 0235
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ธนาคาร อ่อนจันทร์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 0289, 08 0526 5441
     อีเมล์
       

     
      ร.ต.อ. เจต จึงประเสริฐศรี
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลต้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 5441 0555 , 081 972 7000
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ณัฐพล ผ่องสุขสกุล
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงแพร่-น่าน ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 5452 4110, 08 4159 7175
     อีเมล์