รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. อภิชาต โพธิจันทร์
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6750, 082 446 6662,089 594 4443
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. จรุงศักดิ์ จำรูญ
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6753, 08 1810 3838
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6750, 08 6688 4258
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. วิศิษฐิ์ธรัฐฐิ์ แก่นอินทร์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบ้านไผ่- อุบลราชธานี ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4356-9019, 08 8582 0969
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ชวเรศวร์ มีมา
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 4324 6632, 08 6695 5919
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ไพโรจน์ ประสิทธิ์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4212-0055, 0-4212-0056,08 6950 4767
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ธนทัต จันทร์อิ่ม
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 4280 1026, 08 4146 7146
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. สุพัฒน์ โชติไกรสิทธิ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนอุดรธานี-นครพนม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 4271 3971, 09 5979 5535
     อีเมล์