รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. ชวลิต ศาสตร์เวช
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-2777, 0-3853-3263,081-6427695
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ตุลยวัต เมืองทอง
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 3-3853-2777, 06 2693 3883
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. มนตรี จินะ
     ตำแหน่ง รอง ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-2777, 08 7380 8777
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. นโรตม์ ยุวบูรณ์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-1221, 08 9128 0000
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. สุรชัย วรรณแก้วราช
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุขุมวิท ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3839-2001,08 9696 5045
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ศราวุฒิ ทองใย
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-32-611276,09 5419 8935
     อีเมล์
       

     
      ร.ต.อ. วิทวัส เพ็ชรรักษ์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุขุมวิท ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3937-3726, 039 418579
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. พลปพัฒน์ ภู่พูลทรัพย์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3729-0066,085-952-6414
     อีเมล์