รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. ธนนท์ โตงิ้ว
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3433-9083, 06 1191 4986
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. พิชญ์รุจ กุลวิมลประทีป
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3433-9083, 08 1942 4050
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ศุภรฐโชติ จำหงษ์
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3433-9083, 09 1562 9353
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73120
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3424-1426, 0-3425-4165,08 7038 6565
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. กฤษฎา บุญศิริ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3242-4500, 0-3242-5005, 08 2063 7888
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ งามแฉ่ง
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3261-1276, 09 4045 9904
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. อนุสรณ์ จันทศร
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-7759-6608, 08 9917 9777
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. สมพงษ์ เอกวัฒ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเอเซีย ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-7727-4155-7, 09 5565 5454
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. พิชยะพัศ อยู่เย็นศิริ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3463-0173, 0-3457-9678, 09 6351 5691
     อีเมล์