รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 081 423 3000 036-374180 , 389260,374180
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ลัทธศักดิ์ ภูถี่ถ้วน
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3637-1970,08 1762 6446
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. คำนึง เชาวเลิศ
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3637-1970, 08 1939 2302
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ขุนเขา โพธิ์สุวรรณ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3536-1059, 0-3535-4656, 08-1956-6642
     อีเมล์
       

     
      ร.ต.อ. อภิชน ขันกา
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3637-4096, 0-3638-9422, 084 123 7762
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. จิระพันธ์ มณีรัตน์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3641-1622, 084 735 5345
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ชัย แก้วเกตุศรี
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-5629-6184, 08 1829 4108
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ปริญญ์ โคตรมณี
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนพุแค-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-5673-7102, 08 6228 2951
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ประสาร รัตนโรจนฤทธิ์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเอเซีย ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3651-0825, 08 1298 3838
     อีเมล์