ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง

สถานีตำรวจทางหลวง

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.65

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.65

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.65

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.65

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.64

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.64

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.64

ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

“ขออนุญาตเดินรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564”

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักและบ้านพักเรือนแถวประทวน พร้อมรื่อถอน ที่ 2/2561

ยกเลิกการขายทอดตลาดปี 2563

ประกาศกรมทางหลวงเรื่องขายทอดตลาดอาคารบ้าพักและบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนพร้อมรื้อถอน

แผนปฏิบัติการให้การช่วยเหลือและให้บริการผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 2560

มอเตอร์เวย์ยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

EASY PASS กับบัตร M-PASS ใช้ร่วมกันได้เริ่มตั้งแต่ 31 ตค.

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ส.ทล.๓ กก.๑ ทล.(ลพบุรี) จับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด

YOUTUBE

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบังคับการตำรวจน้ำ
กองบังคับการปราบปราม
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
กองบังคับการตำรวจรถไฟ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรฐกิจ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี