แจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน (Complaint Form)
กองบังคับการตำรวจทางหลวง

[email protected]
ข้อมูลจะส่งถึง ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง โดยตรง
กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็น ความลับ


ชื่อผู้ร้องเรียน (Name):

ที่อยู่ (Address):

หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ที่ติดต่อท่านได้

- ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อี-เมล์ จะมีประโยชน์สำหรับ การติดต่อกลับ เพื่อขอ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ

เรื่องร้องทุกข์ (Complaint)

หัวข้อ(Subject) :

กรุณา ระบุข้อมูลรายละเอียด ที่ทราบ ได้แก่ ชื่อบุคคล หน่วยงาน วัน เวลา สถานที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด   ...ให้ชัดเจน